Start

Göta älv (Kungälv-Ale) och Grönån

Göta älv är Sveriges största vattendrag och har i stort sett samtliga av Sveriges sötvattensarter. Älven är ca 10 m djup och kanterna är i regel strandskonade med sprängsten. Bästa sätt att fiska i älven är från båt då åtkomligheten från land inte är den allra bästa.

 

Båtisättningsplatser finns i Surte, Kungälv, Nol samt i Grönåns mynning intill parkeringsplatsen.

 

Gröna kortet innefattar Göta älv från Jordfallsbron till gränsen mot Lilla Edets kommun samt Grönåns huvudfåra med undantag av Forsån där fiske är tillåtet upp till vägbron i Skepplanda.